Bouwfysica


Omdat er tegenwoordig steeds hogere eisen aan bouwwerken worden gesteld, krijgen installatietechniek en bouwfysica steeds meer invloed op elkaar.
Het is geen afzonderlijk onderdeel, maar is verweven met het bouwkundige, installatietechnisch en constructief ontwerp van het gebouw.
Dankzij bouwfysica zijn wij in staat een optimaal comfort in gebouwen te verzorgen.

Onze bouwfysisch adviseurs ontwerpen en denken mee met alle disciplines; samen zorgen zij voor een optimale, duurzame en integrale oplossing.


Wij kunnen u ondersteunen met diverse bouwfysische berekeningen, waaronder:
  • Energieprestatieberekeningen (EP-W en EP-U)
  • Daglichttoetreding berekeningen
  • Ventilatieberekeningen
  • Thermisch-/hygrische berekeningen

Daarnaast beschikken wij over een blowerdoor om infiltratie te meten, infraroodcamera's en overige meetapparatuur om ventilatiehoeveelheden, temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 concentratie te meten en warmtelekken op te sporen.
Deze worden niet alleen gebruikt om de afgeronde projecten bij oplevering te toetsen aan de NTA8800 norm, maar steeds vaker ook om bestaande gebouwen te toetsen op luchtkwaliteit en binnenklimaat.
Wij kunnen u tijdens het gehele bouwtraject helpen met het opbouwen van een bouwdossier, zodat u bij oplevering direct een energielabel verkrijgt en altijd voldoet aan de NTA8800 en BENG vereisten.
Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers in bezit van de laatste vakbekwaamheidsdiploma's en zijn wij als bedrijf BRL9500 gecertificeerd.


Genie Techni Engineering BV
Bouwfysica en energieadvies Genie Techni Engineering

  • Bedrijfsweg 16  1613 DX  Grootebroek  
  • 0228-322070
BRL6010   BRL6010   BRL6010   ISO9001 MVO partner