Blowerdoor


Het bouwbesluit stelt eisen aan de luchtdichtheid van gebouwen, de zogenaamde infiltratie of qv10-waarde.
Omdat er bij BENG een aparte indicatie is voor de kwaliteit van de gebouwschil, is ook het effect van luchtdicht bouwen groter geworden.
Wanneer wordt afgeweken van de forfaitaire waarde kan dit grote winst opleveren in de energieprestatie, maar dit moet dan wel worden aangetoond doormiddel van een gecertificeerd kwaliteitsborgsysteem óf door een luchtdichtheidsmeting bij oplevering.

Zo een luchtdichtheidsmeting wordt middels een blowerdoortest uitgevoerd.
Hierbij wordt de woning op onder- of overdruk gebracht door de ventilator in de blowerdoor en vervolgens wordt de hoeveelheid lucht gemeten die de ventilator moet verplaatsen om een stabiele onder- of overdruk te creëren.
Hieruit kan door de software worden berekend wat de luchtdichtheidsklasse van de woning is en of deze voldoet aan hetgeen is gekozen in de aanvraag voor de bouwvergunning. Niet alleen voor de energieprestatie en het energielabel is luchtdichtheid van belang, maar het voorkomt ook onnodig energieverlies en tochtklachten.

Ook voor het verkrijgen van een energielabel of bij renovatie kan het interessant zijn om een meting te laten doen.
Wij kunnen een luchtdichtheidsmeting met behulp van een blowedoortest voor u uitvoeren. De meting wordt uitgevoerd conform NEN2686:1988,A2:2008.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


Genie Techni Engineering BV
Bouwfysica en energieadvies Genie Techni Engineering

  • Bedrijfsweg 16  1613 DX  Grootebroek  
  • 0228-322070
BRL6010   BRL6010   BRL6010   ISO9001 MVO partner