Introductie

Genie Techni Engineering BV is een middelgroot ingenieursbureau, gespecialiseerd in het ontwerpen en adviseren van alle voorkomende gebouwgebonden technische installaties in de woning- en utiliteitsbouw.
De eisen die aan bouwwerken worden gesteld worden steeds hoger, waarbij installatietechniek en bouwfysica steeds meer invloed op elkaar hebben. Daarom hebben wij ons ook toegelegd op het adviseren op bouwfysische onderwerpen.
Daarnaast hebben wij een aparte afdeling Legionella Beheer, die zich bezighoudt met het maken van Legionella risico analyses en het beheren van collectieve leidingwaterinstallaties.

Sinds 2008 voeren wij een Maatschappelijk Verantwoord Beleid. Dat houdt in dat we behalve streven naar winst, ook rekening houden met het effect van de activiteiten op het milieu en dat wij oog hebben voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf.

Laatste toegevoegde projecten

mvo nederland