Zuidblok Delflandplein (Westblok en Oostblok)

Stadsvernieuwing; ca. 400 appartementen, twee ondergrondse parkeergarages en 1000 m2 bedrijfsruimten

Werkzaamheden Genie TE:

Het ontwerpen, berekenen en tekenen van alle technische installaties en het schrijven van het installatiebestek.
- Warmteopwekking middels stadsverwarming
- Warmteafgifte middels radiatoren
- Mechanische ventilatie en balansventilatie
- Elektrische installaties
- Parkeergarage beveiliging- en ventilatie installaties, verkeersregelinstallatie.
- Sanitair, water- en rioleringsinstallaties.
- Brandbeveiligingsinstallaties.

Opleveringsdatum:

(medio 2011 (west)/2012(oost))
Zuidblok Delflandplein (Westblok en Oostblok)  foto 1