Renovatie Tangram School Purmerend

Renovatie bestaand schoolgebouw van ca. 2250m2 BVO, volgens 'Frisse Scholen' ambitieniveau B
Bestaande gevels blijven gehandhaaft, nieuw inbouwpakket en nieuwe technische installaties.

Werkzaamheden Genie TE:

Het ontwerpen, berekenen en tekenen van alle technische installaties en het schrijven van het installatiebestek.
- Warmteopwekking middels stadsverwarming
- Nieuwe regelinstallaties, menggroepen, distributienet en radiatoren
- Nieuwe luchtbehandelingkasten met warmteterugwinning
- Nieuw kanalenstelsel, inblaas en afzuigarmaturen
- Nieuwe elektrische installaties, verlichting, data- en communicatie installaties en beveiligingsinstallaties.
- Nieuwe Legionella veilige koud- en warm tapwaterinstallaties
- Gedeeltelijk nieuwe rioleringsinstallaties.
- Nieuw sanitair, aangepast aan doelgroep.
- Brandbeveiligingsinstallaties.

Opleveringsdatum:

dec.2011
Renovatie Tangram School Purmerend foto 1