Oranjezicht Monnickendam

22 appartementen op een collectieve duurzame energieinstallatie met Warmte-/koudeopslag installatie en warmtepomp.

Werkzaamheden Genie TE:

Het ontwerpen, berekenen en tekenen van alle technische installaties en het schrijven van het installatiebestek.
- collectieve warmte- en koudeopslag installatie
- warmteopwekking middels collectieve elektrische warmtepompinstallatie
- vrije koeling uit WKO installatie
- bronregeneratie en voorverwarming CV-water middels zonnecollectoren
- vloerverwarming en -koeling individueel per appartement regelbaar.
- individuele balansventilatie met warmteterugwinning
- (collectieve) elektrische installaties en communicatieinstallaties.
- sanitair, gas- /water- en rioleringsinstallaties.

Opleveringsdatum:

nnb
Oranjezicht Monnickendam foto 1