Aanleunwoningen de Horstenburg

19 seniorenappartementen, kantoor en activiteitenruimten.
In het naastgelegen monumentale pand worden het kantoor en één appartement gerealiseerd.
Oppervlak: totaal ca. 2300 m2 BVO

Werkzaamheden Genie TE:

Het ontwerpen, berekenen en tekenen van alle technische installaties, het schrijven van het installatiebestek.
- warmteopwekking middels individuele CV-ketels
- balansventilatie met warmteterugwinning
- elektrische installaties en communicatieinstallaties
- sanitair, gas- /water- en rioleringsinstallaties

Opleveringsdatum:

eind 2010
Aanleunwoningen de Horstenburg foto 1