Eilandweg Broek in Waterland

22 appartementen en 9 tussenwoningen op een collectieve duurzame energieinstallatie met Warmte-/koudeopslag installatie en warmtepomp.
16 vrijstaande en geschakelde woningen met individuele installaties.

Werkzaamheden Genie TE:

Het ontwerpen, berekenen en tekenen van alle technische installaties, het schrijven van het installatiebestek.
Appartementen:
- collectieve warmte- en koudeopslag installatie
- warmteopwekking middels collectieve elektrische warmtepompinstallatie
- vrije koeling uit WKO installatie
- bronregeneratie en voorverwarming CV-water middels zonnecollectoren
- vloerverwarming en -koeling individueel per appartement regelbaar.
- individuele balansventilatie met warmteterugwinning
- (collectieve) elektrische installaties en communicatieinstallaties.
- sanitair, gas- /water- en rioleringsinstallaties.

Vrijstaande en geschakelde woningen:
- warmteopwekking middels individuele CV-ketels
- warmteafgifte middels vloerverwarming
- balansventilatie met warmteterugwinning
- warm tapwater bereiding middels zonnecollectoren
- elektrische installaties
- sanitair, gas- /water- en rioleringsinstallaties

Opleveringsdatum:

2011
Eilandweg Broek in Waterland foto 1 Eilandweg Broek in Waterland foto 2